Báo cáo Công tác phân tích tài chính tại các công ty xây lắp - Trường hợp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319

Tóm tắt Báo cáo Công tác phân tích tài chính tại các công ty xây lắp - Trường hợp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319: ... "khoán gọn" các công trình, hạng mục công trình, khối lượng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ DN (đội, xí nghiệp…). Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý ngành nói trên phần nào chi phối công tác kế toán, từ đó chi phối công tác ... triển thì các doanh nghiệp phải công khai hóa các BCTC và có các công ty kiểm toán thẩm định lại, nhờ vậy mà công tác phân tích BCTC sẽ có được nguồn số liệu đầy đủ và chính xác, hiệu quả phân tích cao hơn Hiện nay hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành chưa được xây dựng, vì vậy Công ty cổ phần... Đầu tư và thương mại 319 không nhất thiết tuyển dụng thêm cán bộ tài chính mà phân công một cán bộ kế toán làm công tác kiêm nhiệm phân tích tài chính, phân tích các BCTC của công ty. Các nhân viên kế toán khác có trách nhiệm hỗ trợ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ này. Đối với các công ty xâ...

pdf26 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002146.pdf
Ebook liên quan