Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Công thương – CN Nam Thăng Long

Tóm tắt Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Công thương – CN Nam Thăng Long: ...u vốn kinh doanh của doanh ngiệp nhỏ và vừa là rất lớn. 1.1.3. Vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế Một là: Đóng góp một phần lớn vào sự gia tăng thu nhập quốc dân. Hai là: Góp phần giải quyết công ăn việc làm. Ba là: Khai thác và phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ. Bốn là: ...------ x 100% DNNVV Tổng dư nợ cho vay DNNVV  Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động = -------------------------------x100% cho vay đối với DNNVV Tổng thu nhập ngân hàng  Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo ...y với đối tượng DNNVV tuy những năm gần đây có chuyển biến đáng kể, tuy nhiên vẫn chưa cao - Thứ hai, về dư nợ vay của DNNVV vẫn còn khá thấp khoảng dưới 20% tổng dư nợ toàn chi nhánh, các DN lớn vẫn còn chiếm ưu thế hơn hẳn - Thứ ba, nợ quá hạn cho vay đối với DNNVV có nguy cơ phát sinh là ...

pdf14 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001717.pdf
Ebook liên quan