Chuyển giá và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt Chuyển giá và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: ...n xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trong khi một số khác chịu trách nhiệm phân phối, ngoài ra có một công ty khác (trường hợp thường gặp là công ty mẹ) chịu trách nhiệm quản lý chung hoặc cung cấp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ quản lý cho cả tập đoàn (dịch vụ kế toán, tài chính, thuế, tư vấ...c thù, rất khó định giá và khó tìm kiếm được loại tương tự để so sánh. Lợi dụng đặc tính này, doanh nghiệp liên kết ở nước ngoài thường tính phí bản quyền rất cao đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam khiến cho chi phí đầu vào bị đẩy lên cao, kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ, liên doanh Việ...ong thời gian qua, ngành thuế phải xây dựng, tổ chức và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá trong giai đoạn tới, đảm bảo kiểm soát được hoạt động chuyển giá, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh g...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002148.pdf
Ebook liên quan