Điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng NGN toàn IP

Tóm tắt Điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng NGN toàn IP: ...u người sử dụng chia sẻ tài nguyên, tất cả người sử dụng trong cùng một lớp dịch vụ phải có chia sẻ như nhau về tài nguyên. Chỉ số này chỉ biểu diễn tính bình đẳng giữa các người sử dụng mạng nói chung mà chưa thể hiện được bản chất đa dịch vụ trong mạng thế hệ mới. 2.4.3. Tính hội tụ (Conve.... Vì vậy, phương pháp EWA yêu cầu việc định tuyến đối xứng trong mạng để đảm bảo các phân đoạn dữ liệu (data segments) và các báo nhận ACK của một kết nối TCP đi qua cùng các bộ định tuyến trong đường đi. EWA cho thấy các kết quả hoạt động tốt trong các bộ định tuyến trọng tải lớn, nhưng g...p này khả năng so sánh được với (F)EWA trong việc tăng hiệu năng của mạng. Nhược điểm chính của FBA-TCP là các bộ định tuyến biên trong miền CSFQ phải lưu thông tin trên mỗi luồng để nhãn cho các gói tin trong luồng. Có thể thấy mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm riêng của nó, tuy nhiê...

pdf28 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001333.pdf
Ebook liên quan