Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mới

Tóm tắt Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mới: ... của Bưu chính Đức Bưu chính Đức tập trung phát triển 4 nhóm dịch vụ chính là dịch vụ Bưu phẩm (chuyển phát thư, Direct Marketing, Phát hành báo chí, các dịch vụ cộng thêm, thư quốc tế); Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL; Dịch vụ Logistics DHL; Dịch vụ Ngân hàng bưu chính Postbank (các sản ...NPT có tư cách pháp nhân, có con dấu theo tên gọi, là công ty TNHH Nhà nước một thành viên, nhà nước giữ 100% vốn và nắm giữ từ 51 - 100% vốn ở các công ty con; có vai trò tối đa hoá lợi nhuận của Tập đoàn; trực tiếp kinh doanh một số lĩnh vực như mạng đường trục; quản lý, đầu tư, kinh ...hưng phần lớn hoạt động theo chế độ hạch toán phụ thuộc (các BĐTT, Vinaphone...). Thêm nữa, VNPT chưa đạt được kết quả tối đa trong việc thực hiện chế độ hạch toán riêng giữa bưu chính và viễn thông và hạch toán riêng từng loại dịch vụ. Do đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ chưa cảm th...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002134.pdf
Ebook liên quan