Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

Tóm tắt Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy: ...á trị của sự vật hiện tượng; chất lượng sản phẩm là toàn bộ những đặc tính của sản phẩm thỏa mãn những đòi hỏi nhất định, tương ứng với công dụng của nó. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi p...iệm vụ các phòng, tổ theo mô hình mẫu được thiết kế gồm 5 khối: Khối quan hệ khách hàng; khối quản lý rủi ro; khối tác nghiệp, khối quản lý nội bộ; khối trực thuộc. 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy Bảng 2.1 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy Đơn vị...11 2.3.1. Kết quả đạt đƣợc - Giảm dần tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp quốc doanh, tăng tỷ trọng cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. - Tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn; - Hoạt động tín dụng luôn tăng trưởng trong phạm vi kiểm soát, c...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001719.pdf
Ebook liên quan