Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến

Tóm tắt Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến: ...ệu quả hoạt động kinh doanh Khái niệm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tức là việc sử dụng các phương pháp phù hợp để tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu, các chỉ số từ đó đưa ra những nhận định chủ quan và những nhận định khách quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. ...ây dựng Minh Tiến là một DN cổ phần được thành lập ngày 3/4/2002 theo Quyết định của Sở Kế Hoạch đầu tư thành phố Hà Nội có đăng ký kinh doanh số 0303000038 cấp lần 5 ngày 19/10/2010. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy SXKD và bộ máy quản lý của công ty * Tổ chức nhân sự: Tổng số cán bộ và công ...c, lý luận đã trình bày ở chương I ta thấy, về hiệu quả lao động sản xuất của công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến là tương đối tốt, mặc dù không có được sự tăng trưởng đều qua các năm nhưng việc tăng giảm các chỉ số này lại thể hiện được quy mô sản xuất kinh doanh của công ty càng lên cao. 2....

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002100.pdf
Ebook liên quan