Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần viglacera Tiên Sơn

Tóm tắt Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần viglacera Tiên Sơn: ...tốt nhất và những nguy cơ xấu nhất, đồng thời cân đối được giữa các yếu tố mạnh, yếu, cơ hội và nguy cơ sao cho có lợi nhất. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc nguồn lực có hạn của mỗi doanh nghiệp, do vậy phải phân định các yếu tố theo thứ tự ưu tiên. Các mô hình này dựa trên giá trị kỳ vọ... chế chủng loại. + Chiến lược thay đổi chủng loại. + Chiến lược hoàn thiện sản phẩm. + Chiến lược đổi mới chủng loại. Chiến lƣợc thị trƣờng: là xác định nơi sản xuất, cung cấp, nơi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Chiến lƣợc giá cả: Chiến lược gi...ôi trường kinh doanh hiện nay. - Nhận thức của cán bộ công nhân viên công ty về kinh doanh trong cơ chế thị trường còn chưa đạt yêu cầu. - Trình độ công nghệ ở mức chưa cao và chưa được nâng cấp theo sự phát triển của thế giới. - Sản phẩm chưa đáp ứng được kịp thời nhu cầu chất lượng ca...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002133.pdf
Ebook liên quan