Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tóm tắt Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: ... các khoản nợ này sẽ thể hiện khả năng DN có nguy cơ bị phá sản. Các tỷ số về khả năng hoạt động:  Vòng quay dự trữ (tồn kho): Là một chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của DN vòng quay dự trữ được xác định bằng tỷ số giữa doanh thu trong năm và giá trị dự trữ... danh sách trả lương của DN (không bao gồm lao động hợp đồng theo vụ, việc) - Ba là, doanh thu thuần: - Bốn là, nộp ngân sách Nhà nước: bao gồm các loại thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách theo quy định của Nhà nước 2.2.4 Các chỉ số xếp hạng Phương pháp xếp hạng tín dụng DNNVV... tin cậy, áp dụng công nghệ tin học, chất lượng XHTD, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm XHTD của CIC để được sử dụng rộng rãi trong hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Thứ ba, củng cố, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao bằng nhiều hình thức Thứ tư, đẩy mạnh hơn ...

pdf26 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002090.pdf
Ebook liên quan