Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

Tóm tắt Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ: ...thoả mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, tạo niềm tin đối với khách hàng và nâng cao uy tín của ngân hàng. Nhờ vậy, tạo điều kiện cho NHTM mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thị phần, tăng sức cạnh tranh trên thương trường. 1.1.3. Các hình thức huy động vốn. 1.1.3.1. Huy động vốn qua h...Lãi ròng từ cho vay, đầu tư bình quân 1 lao động. Lãi ròng cho vay bình quân năm 2010 đạt 119 triệu đồng/cán bộ, khác hẳn tình trạng lãi ròng âm năm 2009. Năm 2011 là 176 triệu/cán bộ. 2.1.3.2. Về hoạt động cho vay và đầu tư: - Về doanh số cho vay: năm 2009, mới chỉ là 1.020 tỷ đồng, năm 20...nhuận kinh doanh vốn huy động luôn dương và có sự tăng trưởng qua các năm, chi phí huy động vốn giảm dần, hệ số sử dụng vốn tương đối hài hòa và ổn định, lãi ròng cho vay, đầu tư bình quân 1 lao động có sự tăng trưởng. - 11 - 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế. 2.4.2.1. Hạn chế. Quy m...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1026 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002130.pdf
Ebook liên quan