Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng: ...H cho BHXH huyện. c. Kiểm soỏt chấp hành dự toỏn chi BHXH Trong năm thực hiện, nếu cú phỏt sinh chi vượt kế hoạch ủược duyệt, BHXH tỉnh, thành phố phải bỏo cỏo, giải trỡnh ủể BHXH Việt Nam xem xột, cấp bổ sung kinh phớ, ủảm bảo chi trả kịp thời cho ủối tượng hưởng. 1.4.2. Kiểm soỏt nội...n (Sơ ủồ 2.3) 15 (4) (3) Sơ ủồ 2.3. Quy trỡnh kiểm soỏt lập dự toỏn b. Phờ duyệt dự toỏn - Hàng năm BHXH quận, huyện lập dự toỏn kinh phớ cỏc chế ủộ BHXH gửi BHXH TP Đà Nẵng. Trong năm cú biến ủộng phỏt sinh chi ngoài kế hoạch ủược duyệt, BHXH quận, huyện phải bỏo cỏo, giải tr... cho ủối tượng. - Để thực hiện cỏc mục tiờu này, BHXH TP Đà Nẵng cần tăng cường cụng tỏc KSNB, nõng cao hiệu quả hoạt ủộng quản lý của mỡnh. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH TP ĐÀ NẴNG 3.2.1. Hoàn thiện mụi trường quản lý a. Phõn cụng quyền hạn và trỏch nh...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (11).pdf