Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm bidiphar 1

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm bidiphar 1: ...ập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành a. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành - Đối tượng tập hợp chi phí: Là phạm vi được xác định trước để tập hợp chi phí. Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất là xác định giới hạn các bộ phận chịu chi phí hoặc các đối tượng ch...ào phiếu cấp vật tư này, Thủ kho tiến hành xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm. Dựa vào phiếu xuất kho, thủ kho theo dõi về mặt số lượng, còn kế toán ghi vào sổ chi tiết vật tư theo dõi về mặt số lượng và giá trị. Đồng thời, kế toán lập bảng kê xuất vật tư. Cuối kỳ, kế toán tập hợp bảng k... nhân chủ yếu sau: - Công ty chỉ quan tâm đến kế toán tài chính, chưa quan tâm thực hiện một cách đầy đủ KTQT chi phí. Có thể là do tính pháp lý nên Công ty chỉ chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu về tình hình thực hiện chế độ tài chính, xét duyệt quyết toán và xác định thuế tại Công ty. ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (17).pdf
Ebook liên quan