Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần vinaconex 25

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần vinaconex 25: ... giá. Phân tích chi phí: cĩ thể thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp số chênh lệch hoặc phương pháp thay thế liên hồn. 1.3.3.2. Kiểm sốt biến động chi phí Sử dụng phương pháp quản lý theo ngoại lệ. Để xác định một biến động khi nào cần được kiểm sốt khi nào thì bỏ qua nhà quản lý s... cụ, tài sản cố định, khối lượng dở dang,... 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP VINACONEX 25 2.3.1. Về phân loại chi phí Ưu điểm: Đã tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo nội dung và theo chức năng của chi phí, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thơng tin...i phí máy: Cơng ty cần thiết phải xây dựng đơn giá ca máy cho từng thiết bị cụ thể. Đối với thiết bị thuê ngồi, đơn giá đi thuê cần được điều chỉnh cho sát với giá thị trường. - Chi phí chung: + Chi phí chung trực tiếp: cần xác định theo tỷ lệ các chi phí trực tiếp. + Chi phí chung gián...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (8).pdf
Ebook liên quan