Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực VIII

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực VIII: ...nh hưởng ớt nhiều ủến chất lượng, hiệu quả hoạt ủộng kiểm toỏn ngõn sỏch ủịa phương. Bốn là, bố trớ thời gian cho kiểm toỏn tổng hợp cũn quỏ ngắn làm ảnh hưởng ủến chất lượng cụng tỏc tổng hợp và bao quỏt tỡnh hỡnh kinh tế ngõn sỏch tại ủịa phương. 2.3.1.2. Thực hiện kiểm toỏn Khi triển ...hiờm tỳc; chất lượng cụng tỏc quản lý ngõn sỏch chưa ủược củng cố và hoàn thiện một cỏch tương 15 xứng ở cỏc ủơn vị sau khi ủược kiểm toỏn. Cỏc sai phạm, lóng phớ vẫn tiếp tục xảy ra. CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CễNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN... chẽ với Đoàn kiểm toỏn nhằm thu thập thụng tin mang tớnh hệ thống, xuyờn suốt làm bằng chứng cho cỏc nhận xột ủỏnh giỏ và bỏo cỏo kịp thời thụng tin cho KTNN và cỏc ủối tượng cú liờn quan khi cú yờu cầu. 20 Ba là, Cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý của ủối tượng kiểm toỏn, với HĐ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat.pdf
Ebook liên quan