Luận văn Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản

Tóm tắt Luận văn Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản: ... nay. Thông tin ban đầu được mã hóa thành các ký hiệu vô nghĩa, sau đó sẽ được lấy lại thông qua việc giải mã nhờ vào khóa của hệ mã. Đã có rất nhiều những hệ mã phức tạp được sử dụng như DES, RSA,… 7 các phương pháp này trong thực tế tỏ ra rất hiệu quả và được ứng dụng phổ biến. Tuy n... được giấu trong ảnh 2D hoặc ảnh xám, trong đó mỗi pixel ảnh mang nhiều giá trị, được biểu diễn bằng nhiều bit. Với loại ảnh này, một thay đổi giá trị nhỏ ở mỗi pixel hầu như không làm thay đổi chất lượng ảnh và khả năng bi phát hiện dưới sự quan sát của măt thường là rất thấp. 2.3. HỆ THỐ...tương tự.  Tách phần Blue trong RGB.  Biến đổi không gian màu cho ảnh 24 bit màu. 16 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT VĂN BẢN DỰA VÀO GIẤU TIN 3.1. GIỚI THIỆU Để thực hiện việc giấu thông tin trong môi trường ảnh, trước hết cần số hóa các bức ảnh theo những chuẩn phổ biến như: ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (14).pdf
Ebook liên quan