Luận văn Nghiên cứu giao thức snmp và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu giao thức snmp và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn: ...ững thời điểm khác nhau. Hình 1.3 Cấu trúc cây MIB-II 1.2.2. Mô tả và truy cập thông tin MIB SMI mô tả các đối tượng bị quản lý thông qua ngôn ngữ mô tả ASN.1. Việc định nghĩa đối tượng gồm các trường: - Đối tượng (Object): Tên của đối tượng, còn được coi như là phần mô tả đối tượng cho ...n SNMP Các câu lệnh được thể hiện trong trường PDU Type, các giá trị thể hiện như sau: Bảng 1.1 Câu lệnh và giá trị trong trường PDU Type Câu lệnh Giá trị (hex) trong PDU Type GetRequest 0xA0 GetNextRequest 0xA1 Response 0xA2 SetRequest 0xA3 GetBulkRequest 0xA4 InformRequest 0xA5...h thường hay đang gặp lỗi nào đó, có ảnh hưởng đến vai trò của nó trong hệ thống hay không, có ảnh hưởng đến dịch vụ đang cung cấp hay không. Sơ đồ theo hướng nhiệm vụ 2 mô tả việc NMS sẽ thực hiện chờ và nhận các thông điệp từ các nốt mạng gửi đến cho đến khi nhận được một thông điệp ở m...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (23).pdf
Ebook liên quan