Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật phân tích và trích rút thuộc tính tài liệu phục vụ cho các bài toán tìm kiếm

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật phân tích và trích rút thuộc tính tài liệu phục vụ cho các bài toán tìm kiếm: ...ính của thông tin để xây dựng lại tệp chỉ mục trong tìm kiếm. 2.2.1. Trích rút cụm từ khóa(Keyphrase Extraction) 2.2.2. Nhận diện thực thể có tên 2.2.3. Nhận diện mối quan hệ 2.2.4. Trích rút metadata 2.2.5. Khái quát trích rút mối quan hệ ngữ nghĩa 2.2.6. Các phƣơng pháp trích rút mẫu q...i liệu trên Internet, thì có rất nhiều từ khóa và mỗi từ khóa này có thể là địa danh hoặc không phải là từ nói về địa danh hay cũng có thể nói về lĩnh vực khác nữa. Như vậy chúng ta phải làm thế nào để xác định được từ khóa nào là từ nói về địa danh đây là vấn đề cần giải quyết ở bước này....hệ ngữ nghĩa Trong mô bước này chúng sử dụng trích rút mối quan hệ ngữ nghĩa cụ thể là phương pháp Snowball và phương pháp máy tìm kiếm để trích rút các thuộc tính về địa danh. Thu thập tài liệu Tài liệu này đã có trong tệp chỉ mục địa danh chúng tôi đã thực hiện ở bước 1. Phân loại dữ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (7).pdf