Luận văn Nghiên cứu ứng dụng web services để xây dựng hệ thống tích hợp và quản lí điểm trường phổ thông

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng web services để xây dựng hệ thống tích hợp và quản lí điểm trường phổ thông: ...a dịch vụ web Độc lập nền Truy cập thông qua web Cấu trúc hướng dịch vụ Sử dụng các chuẩn mở Tự mô tả Độc lập ngôn ngữ c. Ưu điểm và hạn chế của dịch vụ web Ƣu điểm Có thể tái sử dụng, dễ bảo trì Linh hoạt, dễ mở rộng Cài đặt dễ dàng Bảo mật cao Chi phí thấp, hiệ...ông tin: Tên dịch vụ (name). Giao thức và kiểu mã hóa sẽ được sử dụng khi gọi các hàm của Web Service. Loại thông tin: thao tác, tham số, những kiểu dữ liệu (có thể là giao diện của Web Service cộng với tên cho giao diện này). Một tài liệu WSDL hợp lệ sẽ gồm có hai phần: Phần gi...m:Ca sử dụng này cho phép người dùng xem bảng điểm: Xem bảng điểm môn học; Xem bảng điểm tổng hợp. Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng quản lý điểm cho giáo viên 16 Ca sử dụng: Xem điểm:Ca sử dụng này cho phép phụ huynh – học sinh xem điểm của học sinh. Ca sử dụng: Nhập điểm:Ca sử dụng này ch...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 716 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (30).pdf
Ebook liên quan