Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học Trà Vinh

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học Trà Vinh: ...ng cấp hệ thống chứng thực điện tử. - Các phương pháp, kỹ thuật dùng cho việc tin học hóa các quy trình quản lý văn bản tại trường. - Với sự phát triển mạnh mẽ về Công nghệ Thông tin như hiện nay, thì nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu từ Internet rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên các nguồn.... - Xử lý công việc. - Báo cáo kết quả thực hiện đến lãnh đạo đã giao việc. 2.2. BIỂU ĐỒ CA SỬ DỤNG (USE-CASE DIAGRAM) CỦA HỆ THỐNG 2.2.1. Xác định các tác nhân cho hệ thống - Người sử dụng “Nguoi su dung”, Server xác thực thông tin tài khoản “LDAP Server”, Quản trị hệ thống ”Quan tri ...17 Triển khai hệ thống dựa trên hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của trường Đại học Trà Vinh, ta cần cài đặt, cấu hình bổ sung 02 Server như sau: - PKI Server: thực hiện nhiệm vụ chứng thực khóa; - qlcv.net: Webserver chạy ứng dụng web quản lý văn bản, dùng để triển khai demo của đề t...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 907 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (16).pdf
Ebook liên quan