Luận văn Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tìm kiếm công thức khoa học

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tìm kiếm công thức khoa học: ...ào: gồm các câu truy vấn và các tài liệu - Đầu ra: Tập hợp các đoạn trích hay tài liệu được hệ thống đánh giá phù hợp với yêu cầu truy vấn của người dùng : - Bộ xử lý: Bao gồm các thành phần cơ bản : Bộ biểu diễn câu truy vấn : Biểu diễn câu truy vấn người dùng. 7 Bộ biểu diễn tài liệu.... XÂY DỰNG TỆP CHỈ MỤC Phần quan trọng nhất của một công cụ tìm kiếm là lập chỉ mục và gần như tất cả các vấn đề cần phải được giải quyết đều nằm trong giai đoạn chỉ mục. Giai đoạn lập chỉ mục có thể được chia hai giai đoạn: - Phần đầu tiên bao gồm các thuật toán lập chỉ mục 12 Các thu...d1 2 - id1 2 + 2id1id2cosid3 hoặc -> id1 2 - id2 2 – id3 2 + 2id1id2cosid3 hoặc -> id1 2 - id2 2 – id3 2 + 2id2id3cosid3 Tên biến có thể khác nhau. Tìm kiếm cho x + y cũng như a + b hoặc R + S. 17 - Quy tắc đơn giản hóa - Ràng buộc và biến số của toán tử k...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat.pdf
Ebook liên quan