Luận văn Nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho sở khoa học và công nghệ Bình Định

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng chợ công nghệ trực tuyến cho sở khoa học và công nghệ Bình Định: ... Ví dụ: thông tin về khách hàng như tên, địa chỉ là một phạm vi, trong khi đó thông tin bán hàng cho khách hàng đó là một sự kiện. FACT Dimension Dimension Dimension Dimension Dimension Dimension Hình 1.2 Giản đồ hình sao b. Giản đồ hình tuyết rơi (Snowflake) Giản đồ hình tuyết rơi ...ua bán các thiết bị giữa người mua và người bán là rất cần thiết, nhưng thực tế thì người mua và người bán chưa có điều kiện để hiểu về khả năng và nhu cầu của nhau, nhiều công nghệ, thiết bị có thể mua ngay trên địa bàn tỉnh nhưng các doanh nghiệp do thiếu thông tin hoặc vì lý do nào đó có ...bán hàng sẽ xử lý sản phẩm Chào mua của khách hàng 8 Xử lý đơn hàng Xử lý đơn hàng 9 Đàm phán Đàm phán để đạt được thỏa thuận 10 Ký hợp đồng Sau khi thống nhất sẽ ký hợp đồng Nhà cung cấp tìm tới ngƣời chào mua 1 Xem danh sách chào mua Nhà cung cấp xem danh sách khách hàn...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (18).pdf
Ebook liên quan