Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty IIg Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty IIg Việt Nam: ...ồn Nhân lực 2.2.2 Hồ sơ cán bộ, nhân viên 2.2.3 Tuyển dụng 2.2.4 Đào tạo 2.2.5 Đãi ngộ cán bộ 2.2.6 Cơ cấu Tổ chức và bố trí cán bộ 2.2.7 Phương pháp đánh giá nguồn nhân lực 7 2.3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 2.3.1 Phân tích dữ liệu Cơ sở dữ liệu nhân sự được tập hợp các thông tin cá nhân...s xuất hiện trong tập thuộc tính đích 7 lần. + No xuất hiện trong tập thuộc tính đích 19 lần. Áp dụng công thức tính Entropy, ta có: 12 Entropy(S) = -(19/26)log2(19/26)-(7/26)log2(7/26) = 0,84 Đối với thuộc tính “Độ tuổi” (Dotuoi), ta tính Entropy của các tập con S được chia bởi các giá ...i kỹ thuật thực hiện.  Kết luận về công cụ “Microsoft Analysis service”: b. Giải pháp lựa chọn để xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quản lý nguồn nhân lực  Các chức năng cơ bản trên màn hình Analysis Manager  Xây dựng mô hình phân tích kho dữ liệu nhân sự  Chọn Thuộc tính đầu vào ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (22).pdf
Ebook liên quan