Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế Trà Vinh

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm cho trường cao đẳng y tế Trà Vinh: ...loại điền khuyết. Ưu và nhược điểm  Thí sinh có được cơ hội trình bày những câu trả lời khác thường, phát huy óc sáng tạo.  Phương pháp chấm điểm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với loại luận đề.  Thí sinh không có cơ hội đoán mò câu trả lời. Thí sinh phải nhớ hoặc nghĩ ra câu tr...ần loại bỏ hay sửa lại. 11 * Tiêu chuẩn để lựa chọn câu hỏi hay * Đánh giá một bài trắc nghiệm * Một bài TNKQ tốt là: Bài TNKQ đó phải có độ giá trị tức là nó đo được những cái cần đo, định đo, muốn đo. Bài TNKQ phải có độ tin cậy, một bài TNKQ tốt nhưng có độ tin cậy thấp thì cũng k...ồ ca sử dụng a. Sơ đồ Use case tổng quan của hệ thống b. Sơ đồ Use case của tác nhân cán bộ phòng Đào tạo c. Sơ đồ Use case của tác nhân HSSV 16 d. Sơ đồ Use case Cập nhật câu hỏi 2.2.4. Xây dựng các kịch bản a. Kịch bản đăng nhập b. Kịch bản Thêm người dùng c. Kịch bản Xoá người d...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (17).pdf
Ebook liên quan