Luận văn Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở sử dụng bộ lọc gabor và mạng nơron

Tóm tắt Luận văn Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở sử dụng bộ lọc gabor và mạng nơron: ... hình ảnh biển báo giao thông. - Phân tích thiết kế hệ thống chương trình ứng dụng. - Tìm hiểu và lựa chọn công cụ hỗ trợ. - Xây dựng kho dữ liệu hình ảnh huấn luyện. - Triển khai xây dựng chương trình ứng dụng. - Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá kết quả. 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn...ương pháp dựa trên mạng Nơron nhân tạo - Support Vector Machine (SVM) 2.1.2. Phát hiện dựa trên dạng hình học Khác với nhóm phương pháp vừa nêu ở trên, các phương pháp thuộc nhóm này quan tâm đến các đặc điểm cấu trúc hình học của biển báo giao thông. Vì vậy chúng còn được gọi là nhóm tiếp...emo mỗi lần chạy một tập 35 ảnh trên 5 biển báo Hình 3.1. Tập dữ liệu mẫu để huấn luyện mạng Hình 3.2. Tập biển báo chuẩn 17 3.1.4. Dùng bộ lọc Gabor để biến đổi ảnh Hàm bộ lọc Gabor được viết trong Matlab cho kết quả như sau: Ảnh RGB Gabor ảnh xám Ảnh RGB Gabor ảnh HSV Chương tr...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf
Ebook liên quan