Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tóm tắt Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định: ...u cơ bản, so sánh giá trị đạt đ−ợc với giá trị năm tr−ớc để biết tốc độ tăng giảm của chỉ tiêu phân tích, cũng nh− để so sánh với giá trị kế hoạch đặt ra để biết đ−ợc doanh nghiệp có hoàn thành kế hoạch đặt ra hay không và đã đ−a ra một số nhận xét cơ bản. - Việc tính toán các chỉ tiêu là ...thời kỳ. 14 Ph−ơng pháp thay thế liên hoàn: Sử dụng để phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ biến động do ảnh h−ởng của hai nhân tố doanh thu thuần BH&CCDV và nguyên giá TSCĐ bình quân. B−ớc 4: Nhận xét, đánh giá Minh hoạ: Bằng việc sử dụng số liệu của công ty cổ phần thuỷ sản Hoài Nhơn ...T năm gốc và năm phân tích lần l−ợt là LNTT0 và LNTT1 + Doanh thu của cả ba hoạt động năm gốc và năm phân tích là DT0, DT1 + Tổng tài sản bình quân năm gốc và năm phân tích là TS0 và TS1 + Hiệu suất sử dụng tài sản năm gốc và năm phân tích, ký hiệu là Hts0 và Hts1 + Tỉ suất lợi n...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (28).pdf
Ebook liên quan