Luận văn Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam: ...g từ ủảm bảo tớnh hợp lệ, hợp phỏp, ghi chộp ủầy ủủ cỏc yếu tố chữ ký rỳt tiền khớp ủỳng với chữ ký mẫu khi gởi tiền, chứng minh nhõn dõn ghi ủầy ủủ. Đối với lói trả trước thỡ chi nhỏnh thực hiện việc phõn bổ lói hằng thỏng theo kỳ hạn gởi vào tài khoản chi phớ ủỳng theo quy ủịnh. * Hạn ch...vài thỏng mới thanh toỏn tiền lương làm thờm giờ một lần, khụng thực hiện việc ủăng ký nội dung, số giờ làm thờm vào ủầu thỏng. Nhiều chi nhỏnh ngõn hàng cơ sở trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh chi khụng hết số tiền làm thờm giờ mà ngõn hàng cấp trờn giao chỉ tiờu, do ủú thực hiện bằng cỏch những ng...n thiết phải tăng cường kiểm soỏt chi phớ Chi phớ là hoạt ủộng trong chi tiờu tài chớnh của NHNo&PTNT, cần nhận thức rừ việc tiết kiệm chi phớ là nguồn lực tài chớnh sẽ mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh . 19 Để ngăn chặn những sai sút và gian lận trong quỏ trỡnh thực thi nhiệm vụ củ...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (7).pdf