Luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần petec Bình Định

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần petec Bình Định: ...hiệp ngày một tốt và khoa học hơn. 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH 2.1. TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ty Trên 10 năm cổ p...ả năng thanh toán dẫn đến bán hàng không thu được tiền. c. Kiểm soát quá trình xuất kho, chuyển giao hàng hoá cho khách hàng và lập hoá đơn GTGT - Đối với mặt hàng xi măng Đối với ngành hàng xi măng thì hàng hóa giao tại kho người mua. NVBH trực tiếp bán hàng, tự xuất hóa đơn cho những k...Ố GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH 3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH Là doanh nghiệp cổ phần dưới sự góp vốn của các cổ đông, ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (27).pdf