Luận văn Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản (seatecco)

Tóm tắt Luận văn Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản (seatecco): ... thành là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, nĩ phản ánh mọi mặt tổ chức, quản lý quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, KTQT cần phải tổ chức tốt thơng tin về dự tốn chi phí sản xuất cũng như việc áp dụng phương pháp tính giá phù hợp để giúp cho việc xác định giá thành ...in từ kế tốn chi tiết. Nội dung KTQT mà cơng ty thường thực hiện là: - Tổ chức phân loại và theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh. - Lập dự tốn chi phí sản xuất xây lắp trước khi tham gia dự thầu. - Thực hiện việc kiểm sốt chi phí qua việc lập và phân tích các báo cáo chi phí. 2...h, thống kê, tổng hợp thơng tin cịn gặp nhiều hạn chế và chưa linh hoạt. 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Ở chương này, luận văn đã trình bày thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn của Cơng ty như tổ chức bộ máy kế tốn, hình thức kế tốn, cơng tác kế tốn tài chính và kế tốn quản trị của Cơng ty. Qua...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 03/09/2014 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (8).pdf
Ebook liên quan