Luận văn Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi đáp tự động trong tư vấn tuyển sinh đào tạo

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi đáp tự động trong tư vấn tuyển sinh đào tạo: ...ến năm 2009, đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hỏi-đáp tự động phục vụ tư vấn tuyển sinh đào tạo. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn Về mặt lý thuyết Tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, tìm hiểu các phương pháp phân tích câu hỏi và tìm kiếm thơng tin trong hệ thố...ác định mức độ liên quan của các câu trả lời và điều này liên quan mật thiết với cách xác định câu trả lời trong giai đoạn rút trích thơng tin từ các tài liệu ở bước trước. Ví dụ như trong [6], tác giả đề xuất một chiến lược xếp hạng nhiều pha dựa trên sự kết hợp các độ đo tương tự giữa câu ... của xã hội, Nhà trường khơng ngừng đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và đặc biệt là đầu tư vào đội ngũ cán bộ giảng dạy với mong muốn luơn cung cấp cho xã hội một đội ngũ cán bộ y tế cĩ chuyên mơn kỹ thuật vững vàng và cĩ phẩm chất đạo đức tốt nhằm gĩp sức cải thiện và ...

pdf12 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 03/09/2014 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (9).pdf
Ebook liên quan