Luận văn Ứng dụng khai thác dữ liệu để dự đoán sự tăng trưởng số thuê bao di động

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng khai thác dữ liệu để dự đoán sự tăng trưởng số thuê bao di động: ...eo. KPDL (Data Mining): đây là bước quan trọng và tiêu tốn nhiều thời gian nhất của KPDL. Áp dụng các kỹ thuật (phần lớn là các kỹ thuật của Machine Learning) để khai phá trích chọn các mẫu (pattern) thơng tin dựa vào các mối liên hệ đặc biệt trong dữ liệu Đánh giá và biểu diễn tri thức (K... (nếu giữa chúng cĩ mối quan hệ nhân quả). Trong phương trình hồi quy tuyến tính, một biến gọi là: biến phụ thuộc; một biến kia là tác nhân gây ra sự biến đổi, gọi là biến độc lập. 1.4.3.2. Phương pháp hồi quy bội Cịn gọi là phương pháp hồi quy đa biến, dùng phân tích mối quan hệ giữa nh... lớp Bayes 2.3.4 . Dự đốn sự tăng trưởng 2.3.4.1. Phương pháp hồi qui tuyến tính Phân tích hồi qui tuyến tính là một mơ hình dự báo thiết lập mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với hai hay nhiều biến độc lập. Trong phần này, chúng ta chỉ xét đến một biến độc lập duy nhất. Nếu số liệu là một ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf
Ebook liên quan