Luận văn Ứng dụng kỹ thuật công nghệ gsm xây dựng chương trình tổng đài nhắn tin

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng kỹ thuật công nghệ gsm xây dựng chương trình tổng đài nhắn tin: ...gửi từ số điện thoại “0919037951”. Chuỗi “hellohello” được phân tích thành như sau. 07 917283010010F5 040B814819097359F10000993092516195800AE8329BFD4697D9EC37 - 9 - Dãy octect nhận được bao gồm 3 phần octect khởi đầu cho biết chiều dài và thông tin về SMSC ”07”, phần thứ hai thông tin v...hập bất cứ ký tự thêm nào. Do vậy không nên nhập lệnh tiếp theo khi chưa có hồi đáp. Kết quả được trả về trong cặp ký tự 2.3.1.2.Các kiểu lệnh AT theo chuẩn GSM 2.3.1.3.Một số lệnh AT thường dùng 2.3.1.4.Một số lệnh AT hổ trợ SMS 2.3.2.Xây dựng chương trình kết nối cổng Com Trong chươn....7.Yêu cầu hệ thống 3.2.1.8.Các vấn đề cần giải quyết Từ những yêu cầu cần đạt được đặt ra những vấn đề cần phải giải quyết như sau: - Xây dựng được một lớp các đối tượng giao tiếp với thiết bị di động. Để có thể đọc các thông tin về thiết bị cũng như để gửi và nhận tin nhắn. - Có rất ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (6).pdf
Ebook liên quan