Luận văn Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cưu tài liệu thư viện tại trường đại học Trà Vinh

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cưu tài liệu thư viện tại trường đại học Trà Vinh: ... hình xác suất, việc đầu tiên là sẽ tính toán xác suất liên quan và không liên quan của tài liệu so với câu truy vấn. Sau đó, sẽ tiến hành sắp xếp các tài liệu giảm dần theo mức độ liên quan của chúng với câu truy vấn. Trong danh sách các tài liệu được xếp hạng, các tài liệu nào có xác suất ...ối tượng truy vấn thông tin. Thư viện Lucene hỗ trợ một số loại truy vấn như: TermQuery, BooleanQuery, PhraseQuery, PrefixQuery, … Tất cả các đối tượng truy vấn này đều được dẫn xuất từ lớp cha Query. TopDocs: là lớp đối tượng đơn giản chứa liên kết đến N tài liệu có liên quan nhiều nhất đ...u mượn sách của độc giả rất cao, có thể tính trung bình hàng tháng sẽ có gần 2.104 lượt mượn. Đối tượng mượn chính là các em học sinh, sinh viên với số lượt mượn là 23.705. 17 Từ nhu cầu thực tế đó, thư viện không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (15).pdf
Ebook liên quan