Luận văn Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp tại trường cao đẳng giao thông vận tải II Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp tại trường cao đẳng giao thông vận tải II Đà Nẵng: ...hép giao RS(x,y) = min(R(x,y), S(x,y))  Phần bù (x,y) = 1-R(x,y)  Bao hàm thức R  S  (R(x,y) ≤ S(x,y) 1.2.3 Một số tính chất trên quan hệ mờ Tương tự như trên tập mờ, các tính chất: giao hoán, kết hợp, phân phối hai bên, lũy đẳng, đồng nhất, các luật De Morgan cũng đúng t...lên. c.Vấn đề mức độ hài lòng với công việc sau khi ra trường Nâng cao mức độ hài lòng của người học với công việc sau khi ra trường là mục tiêu cần hướng đến. Nó phản ảnh chất lượng đào tạo cũng như chất lượng tư vấn hướng nghiệp của nhà trường đối với người học. Hậu quả, nguyên nhân và b...hất - lớp đối tượng. Việc phân tích & thiết kế chương trình đối tượng khiến cho dữ liệu của chương trình không chỉ bền chặt về mặt cấu trúc, mà về quan hệ dữ liệu, còn hợp logic và khá tự nhiên, do vậy chương trình trở nên dễ hiểu, dễ cài đặt và sửa chữa hơn. 3.2.1 Thuật toán xây dựng CSDL v...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (12).pdf
Ebook liên quan