Luận văn Ứng dụng luật kết hợp và thuật toán di truyền vào bài toán tối ưu sắp xếp container hàng hóa trên tàu

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng luật kết hợp và thuật toán di truyền vào bài toán tối ưu sắp xếp container hàng hóa trên tàu: ...o phép việc nới lỏng một số hạn chế của mô hình chính xác để giảm không gian tìm kiếm của mô hình. Dựa trên các công trình trước đó, họ đề xuất một thuật toán giai đoạn ba cho MBPP, mà chia tách các tàu thành nhiều phần khác nhau và các thùng chứa nhóm liên kết với các tập con khác nhau của ...ỉ số ổn định của tàu như tầm nhìn, giới hạn trọng lượng ngăn xếp, độ cân bằng, độ nghiêng, ballast của kế hạch sắp xếp khả thi và điều chỉnh nó để đáp ứng yêu cầu ổn định. Cuối cùng, công cụ tối ưu hóa có kế hoạch sắp xếp khả thi, điều chỉnh cân bằng ở phần an toàn và độ ổn định, và tối ưu h...ty chuyên về hàng hải có liên quan đến việc trao đổi tàu, lập kế hoạch và xử lý thông tin, sắp xếp hàng hóa. - Chương trình là hệ thống phần mềm tích hợp, ngoài sắp xếp container cho tàu, có hai phần thiết yếu: + Model Editor – tiện ích đồ họa. Chúng ta có thể dùng nó dễ dàng và nhanh ch...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat.pdf
Ebook liên quan