Luận văn Ứng dụng mạng nơ-Ron trong nhận dạng mẫu và đánh giá chất lượng quả xoài

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng mạng nơ-Ron trong nhận dạng mẫu và đánh giá chất lượng quả xoài: ...ANN gồm 3 thành phần đó là lớp đầu vào (Input Layer), Lớp ẩn (Hidden Layer) và lớp đầu ra (Output Layer). Trong đó, lớp ẩn gồm các nơ-ron, nhận dữ liệu đầu vào từ các nơ-ron ở lớp trước đó và chuyển đổi các đầu vào này cho các lớp xử lý tiếp theo. Trong một ANN có thể có nhiều lớp ẩn. 7 ...toán giá trị điểm tâm mới cho các cụm.        m i i m i i i i jc xjc 1 )( 1 )( )( }{1 }{1  (2.8) Trong đó, k là tham số đầu vào của thuật toán (số cụm cần tìm), i là biến lặp trên tất cả các giá trị cường độ sáng trong ảnh, j là 12 biến lặp trên tất cả các điể...ÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢ XOÀI Một giải pháp nữa mà chúng ta có thể lựa chọn là ứng dụng mạng nơ-ron để đánh giá chất lượng quả xoài đưa vào kiểm tra đạt hay không đạt chất lượng dựa trên kinh nghiệm đã được học của mạng nơ-ron. Tiêu chí để đánh giá quả xoài đạt chất lượng là: màu sắc đồng đề...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (26).pdf
Ebook liên quan