Luận văn Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng phân tích nhật ký moodle dự báo kết quả học tập trực tuyến

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng phân tích nhật ký moodle dự báo kết quả học tập trực tuyến: ...n tối ưu trong thực tế. 1.2.2.2 Ứng dụng trong giáo dục Riêng trong lĩnh vực giáo dục, các ứng dụng của mạng Nơron nĩi riêng và khai phá dữ liệu nĩi chung đã và đang được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống quản lý học tập và cơng tác ...p ẩn o Số Nơron đầu ra o Hàm chuyển o Hàm lỗi  Huấn luyện mạng o Hệ số học o Bước đà o Số chu kỳ huấn luyện tối đa o Khởi tạo trọng số o Kích thước tập huấn luyện/kiểm tra/xác thực Việc sử dụng mạng Nơron khám phá tri thức trong tập tin nhật ký Moodle hướng đến việc giải quyết... luận văn khơng sử dụng tập tối ưu khi phân hoạch dữ liệu. Như vậy tập dữ liệu đầu vào sẽ được chia thành hai tập dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm theo tỉ lệ mặc định 80% và 20%. 3.2.5 Bước 5 – Xây dựng mơ hình mạng Nơron 3.2.5.1 Số lượng lớp ẩn Về mặt lý thuyết, một mạng Nơron với chỉ m...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf
Ebook liên quan