Luận văn Ứng dụng semantic web để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về văn hóa Tây Nguyên

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng semantic web để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về văn hóa Tây Nguyên: ... cứu VHTN 1.3.3. Hiện trạng hệ thống phục vụ tra cứu VHTN Để cĩ cơ sở xây dựng hệ thống mới, tơi tiến hành khảo sát hiện trạng hệ thống phục vụ tra cứu hiện tại theo 2 nguồn thơng tin, đĩ là nguồn thơng tin trực tiếp các sở VH-TT&DL và qua mạng Google. Kết quả sau khi tiến hành khảo sát th...in tìm kiếm mà vẫn cĩ thể tìm kiếm được tài liệu cần thiết bằng cách duyệt cây theo loại hình dịch vụ.  Tìm kiếm theo từ khĩa Cách tìm kiếm phổ biến và cĩ nhu cầu nhiều nhất là tìm kiếm theo từ khĩa. Từ khĩa chính là từ gợi ý để so sánh nĩ với các thơng tin của dữ liệu qua đĩ sẽ tìm ra kế...ên cứu về VHTN. 3.3.2.2. Thuộc tính Các thuộc tính thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu (individual) với nhau hoặc quan hệ với dữ liệu. Ngơn ngữ ontology chia thuộc tính ra thành hai loại khác nhau là thuộc tính quan hệ và thuộc tính dữ liệu. Trong ứng dụng này ta phát triển ứ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (6).pdf
Ebook liên quan