Luận văn Ứng dụng semantic web xây dựng hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện trường cao đẳng công nghệ thông tin

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng semantic web xây dựng hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện trường cao đẳng công nghệ thông tin: ...ợ. Dưới đây là kiến trúc tổng quát nhất của web ngữ nghĩa do tổ chức W3C đề xuất. Hình 1.1. Kiến trúc Web ngữ nghĩa 6 1.2 NGÔN NGỮ MÔ TẢ TÀI NGUYÊN VÀ BẢN THỂ LUẬN 1.2.1 Ngôn ngữ mô tả tài nguyên RDF Ngôn ngữ Cơ cấu mô tả tài nguyên - RDF được đề xuất nhằm khắc phục những nhược điểm củ...ợn, thực hiện đặt trước, nhận phản hồi đặt trước. 10 Hình 2.5. Quan hệ giữa các UC trong gói sách 11 2.3.2 Biểu đồ hoạt động Khách vào thư viện Đi đến bàn tiếp đón Làm thẻ thư viện Chưa có thẻ Đi đến hành lang Máy trạm còn trống Đi đến nơi mượn Khuyến cáo Trình thẻ và danh sách tài li...urce còn có thuộc tính hasISBN. Lớp Thesis: là lớp luận án, báo cáo, là lớp con của InformationResource. Lớp Thesis có các thuộc tính hasInstructor 17 Lớp MeetingProceedings: là lớp kỷ yếu, các bài báo được thông qua tại các hội nghị được xuất bản như một cuốn sách. Ví dụ Tạp chí khoa ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (11).pdf
Ebook liên quan