Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thi trắc nghiệm tại trường cao đẳng kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang

Tóm tắt Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thi trắc nghiệm tại trường cao đẳng kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang: ...ệu địa phương thực chất phải đối mặt với các vấn đề giống như hệ quản trị CSDL trong CSDL truyền thống. 1.4. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỆ THỐNG PHÂN TÁN 1.4.1. Mô hình Peer-to-Peer Các máy tính cá nhân và máy trạm có thể được sử dụng như một hệ thống độc lập. Mỗi thành viên trong mạng có vai...ược các đặc trưng của CSDL phân tán, điểm khác với CSDL tập trung, các ưu điểm của CSDL phân tán, các hình thức tổ chức hệ thống phân tán và các loại truy xuất CSDL phân tán. Đặc biệt đối với các mức trong suốt của CSDL phân tán giúp người sử dụng biết được kiến trúc cơ bản của CSDL phân tán...phân phối các dữ liệu và các đối tượng CSDL từ một CSDL khác và sau đó đồng bộ giữa các CSDL để duy trì tính nhất quán. Sử dụng Replication, bạn có thể phân phối dữ liệu đến các địa điểm khác nhau và cho người dùng từ xa hoặc qua mạng điện thoại di động khu vực địa phương và rộng, kết nối di...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (20).pdf
Ebook liên quan