Luận văn Xây dựng giải pháp phân tán chống đăng ký trùng vé trong vận tải đường sắt

Tóm tắt Luận văn Xây dựng giải pháp phân tán chống đăng ký trùng vé trong vận tải đường sắt: ...hống nhất các giá trị của đồng hồ vật lý để đồng bộ hóa các sự kiện là việc làm không khả thi vì những lý do sau đây: Độ trễ của truyền thông. Sự không thống nhất các đồng hồ vật lý theo một chuẩn nhất định. Xử lý không theo thời gian thực Các khái niệm cơ bản 7 - Trật tự nhân quả ...c cập nhật theo nguyên tắc: Hi[i]=Hi[i] + d (Với d là một số gia, Hi[i] là giá trị phần tử thứ i của đồng hồ logic Hi trên trạm Si) Khi một trạm Sj (j là số thứ tự của trạm trong hệ thống mạng, 1≤ j ≤n) nhận được một thông điệp t, nó sẽ cập nhật lại đồng hồ logic cục bộ của mình theo hai...ÀI TOÁN 2.1.1 Giới thiệu bài toán Bài toán được phát biểu như sau: Hệ thống đường sắt Việt Nam có nhiều ga, mỗi ga có nhiều tàu, mỗi tàu có nhiều vị trí ngồi, nhân viên bán vé có nhiệm vụ đăng ký vé tàu cho khách hàng. Hành vi tại mỗi ga: 16 - Tham chiếu vào hệ thống thông tin về vé củ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 965 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (31).pdf
Ebook liên quan