Luận văn Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về chính sách thuế

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về chính sách thuế: ...âu trả lời xác định đúng loại câu trả lời phù hợp. b. Phân tích câu hỏi trong ngôn ngữ tiếng Việt Việc phân tích câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào đặc trưng ngôn ngữ của từng ngôn ngữ khác nhau. Khi phân tích câu hỏi tiếng Việt, khác với các câu hỏi tiếng Anh, chúng ...ăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế xin miễn giảm thuế… - Hướng dẫn, tư vấn cách lập các mẫu biểu báo cáo về thuế. - Tư vấn các vấn đề liên quan đên thuế như kế toán, cách sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ…. - Hướng dẫn, cung cấp các thông tin cảnh báo về trường hợp trốn thuế, gian lận ... liệu các câu trả lời, rút trích đưa ra câu trả lời cho người hỏi. Nếu câu hỏi chưa tồn tại trong cơ sở tri thức, nó sẽ được chuyển đến cho các chuyên gia có khả năng trả lời câu hỏi đó, các đáp án cho từng câu hỏi này sẽ hình thành nên cơ sở dữ liệu câu trả lời. 3.3. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HỎI...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 970 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (24).pdf
Ebook liên quan