Luận văn Xây dựng hệ thống quảng cáo trực tuyến dựa trên từ khóa tiếng việt

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống quảng cáo trực tuyến dựa trên từ khóa tiếng việt: ...cáo trực tuyến 1.3.3. Các độ đo hiệu quả quảng cáo trực tuyến Phương pháp đo lường hiệu quả quảng cáo chính là các tiêu chí đánh giá của ngành quảng cáo trực tuyến. 1.3.3.1. CPD 1.3.3.2. CPM 1.3.3.3. CPC 1.3.3.4. CPA 1.3.3.5. CTR 1.3.4. Mơ hình quảng cáo trực tuyến đề xuất của luận...0.9784 0.9827 10 trang tin dantri.vn 0.9717 0.9242 0.9474 10 trang tin báo vnmedia.vn 0.9736 0.9836 0.9786 10 trang tin NewYork Times 0.9867 0.9748 0.9790 10 trang tin báo tuoitre.vn 0.9826 0.9716 0.9771 Sau khi cĩ kết quả trích xuất nội dung chính, luận văn tiến hành nghiên cứu xử l...m tìm ra những từ tiếng Việt chưa cĩ trong từ điển. Để xác định từ khĩa tiếng Việt theo danh sách từ tách được, luận văn đã tiến hành thử nghiệm và đưa ra độ đo trọng số từ dựa trên 3 độ đo chính: độ đo mật độ câu cĩ chứa từ trong tài liệu, độ đo tần số từ và độ đo nghịch đảo tần số. Những t...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf
Ebook liên quan