Luận văn Xây dựng hệ thống sakai hỗ trợ đào tạo trực tuyến trên môi trường tính toán lưới

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống sakai hỗ trợ đào tạo trực tuyến trên môi trường tính toán lưới: ...ã nguồn mở đƣợc dùng để xây dựng các hệ thống lƣới và các ứng dụng trên nền tảng lƣới. Bộ công cụ này cung cấp các dịch vụ và thƣ viện điều khiển, khám phá và quản lý tài nguyên, quản lý tập tin, cung cấp các cơ chế bảo mật dữ liệu cho ngƣời dùng trong hệ thống lƣới. Các dịch vụ, giao tiếp v...của LMS  Quản lý học viên.  Theo dõi tiến trình học của học viên. 2.2 MÔI TRƢỜNG HỌC ẢO - VLE AS AN USER PORTAL OF E-LEARNING Hiện nay, xu hƣớng tạo một môi trƣờng học ảo - Virtual Learning Environment (VLE), trong đó tất cả mọi thứ trong 1 khoá học (môn học) đƣợc quản lý bởi một gia...ế kiến trúc lưới b. Triển khai cài đặt hệ thống tính toán lưới Hình 3.2 Mô hình triển khai hệ thống tính toán lưới 15 c. Triển khai cài đặt Globus Toolkit d. Triển khai dịch vụ chứng thực CA, MyProxy e. Triển khai dịch vụ GridFTP f. Triển khai dịch vụ GRAM 3.3.2 Triển khai hệ thống ...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (5).pdf
Ebook liên quan