Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải điện năng tại evn

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải điện năng tại evn: ..., người ta cố loại trừ những tớnh chủ quan của người dự bỏo. 1.1.2. Cỏc vấn ủề liờn quan ủến dự bỏo 1.1.2.1. Cỏc loại dự bỏo Căn cứ vào ủộ dài thời gian, dự bỏo cú thể phõn thành ba loại: - Dự bỏo dài hạn: Là những dự bỏo cú thời gian dự bỏo từ 5 năm trở lờn. Thường dựng ủể dự bỏo nhữ... Yi = β1 + β2Xi + εi Trong ủú: β1 và β2 : cỏc tham số của mụ hỡnh. β1 : tung ủộ gốc. β2: ủộ dốc. εi : Sai số của hồi quy hay cũn ủược gọi là nhiễu ngẫu nhiờn 1.2.3.2. Hàm hồi quy mẫu Trong thực tế hiếm khi chỳng cú số liệu của tổng thể mà chỉ cú số liệu mẫu. Chỳng ta phải sử dụng dữ ...ụng tin của nhõn viờn của ủơn vị, tớnh toỏn tiền lương cho nhõn viờn. 6. Hệ thống quản lý lưới ủiện PINET: quản lý hệ thống lưới ủiện của ủơn vị, giỳp tổng hợp thống kờ thiết bị ủiện trờn lưới ủiện ủang quản lý. 2.1.2. Thực trạng cụng tỏc dự bỏo phụ tải ủiện năng Hàng năm, Cụng ty Điện l...

pdf24 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (3).pdf
Ebook liên quan