Luận văn Xây dựng hệ thống trợ giúp người cơ tu học tin học văn phòng

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống trợ giúp người cơ tu học tin học văn phòng: ...động  Loại câu hỏi  Xử lý câu hỏi  Ngữ cảnh và hệ thống hỏi đáp  Nguồn dữ liệu cho hệ thống hỏi đáp 7  Trích xuất câu trả lời 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ TÌM KIẾM CÂU TRẢ LỜI Ba bước quan trọng nhất trong hệ thống hỏi-đáp là: phân tích câu hỏi, tìm kiếm tài liệu...của từng l o ạ i ngôn ngữ khác nhau. 2.1.5 Hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt Nhập nhằng trong ngôn ngữ học là hiện tượng thường gặp, trong giao tiếp hàng ngày con người ít để ý đến nó bởi vì họ xử lý tốt hiện tượng này. Nhưng trong các ứng d ng liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên ...hối 11 là: 14 học sinh, học sinh khối 10 là: 20 học sinh, số học sinh nam là: 32 học sinh, số học sinh nữ là: 29 học sinh. Số lượng học sinh tham gia học theo chương trình phổ thông không phân ban, trong đó có môn Tin học gồm các bộ môn như S Word 200 , S Excel 2003, MS Access 2003. 2.3....

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 705 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (6).pdf
Ebook liên quan