Luận văn Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo tại trường đại học Trà Vinh

Tóm tắt Luận văn Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo tại trường đại học Trà Vinh: ...n trên Web cũng đặt ra một thách thức mới là làm thế nào để khai thác được thông tin trên Web một cách hiệu quả, mà cụ thể là làm sao để máy tính có thể trợ giúp xử lý tự động được chúng. Muốn vậy, trước hết máy tính phải hiểu được thông tin trên các tài liệu Web, trong khi ở thế hệ Web hiện...xã hội của tỉnh Trà Vinh và Đồng bằng sông Cửu Long. 2.1.2. Nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo Nguồn tài nguyên đào tạo ngành Công nghệ Thông tin của bao gồm tài liệu, giảng viên giảng dạy, thiết bị và phần mềm hỗ trợ. Bảng 2.1. Nguồn tài nguyên đào tạo ngành Công nghệ thông tin Nguồn tài ng...b ngữ nghĩa sử dụng mô hình dữ liệu thông minh (lưu trữ dữ liệu dưới dạng thông tin mà máy tính có thể hiểu được) nên việc tìm kiếm nhanh mà còn hỗ trợ sử dụng truy xuất thông tin chính xác hơn. 2.2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống a. Đối tượng sử dụng Với những yêu cầu đã nêu, đối tượn...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (21).pdf
Ebook liên quan