Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hoá: ...25.119 10.765 2009 50.260 2.070 8.590 26.500 13.100 2010 53.290 2.190 10.100 28.000 13.000 Nguồn: Sở LĐ, thương binh & xã hội tỉnh Thanh Hoá Cùng với sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở dạy nghề công lập, các cơ sở dạy nghề ngoài công lập đã huy động mọi nguồn lực, mọi khả nă...ọ còn thấp, bên cạnh đó việc tiếp thu, ứng dụng các máy móc, thiết bị công nghệ cao còn chậm và không khả thi. Bên cạnh đó, trình độ học vấn của LLLĐ ở thành thị vẫn vượt khá xa so với nông thôn. Năm 2010, tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở thành thị gấp 1,5 lần so với ở nông thôn, trong khi tỷ lệ chư...àn dân, của các cấp các ngành. 3.1.2.2. Phương hướng nâng cao chất lượng NNL của tỉnh. Thứ nhất, nâng cao chất lượng dân số. Thứ hai, phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá. Thứ ba, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo và dạy nghề theo nhu cầu xã hội, đặc biệt c...

pdf29 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000855.pdf