Nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tĩnh

Tóm tắt Nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tĩnh: ...ng, tín dụng ngân hàng được phân chia thành các hình thức sau: + Tín dụng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa. + Tín dụng tiêu dùng. - Căn cứ thời hạn tín dụng, tín dụng ngân hàng gồm các hình thức sau: + Tín dụng ngắn hạn. + Tín dụng trung hạn. + Tín dụng dài hạn. - Căn cứ vào mức độ t...84,79 1 2,361,98 7 58,021 2.3 -222,804 -8.6 - Thu nợ trung hạn 117,905 126,087 118,099 8,182 6.9 -7,988 -6.4 - Thu nợ dài hạn 426,022 441,306 472,398 15,284 3.6 31,092 7 Tổng dƣ nợ 1,075,67 1 1,273,00 5 1,439,62 3 (Nguồn:Báo cáo tổng kết năm 2009- 2011) 2.2.2.2. Tỷ lệ nợ xấu...hiệp với hạt nhân là Khu Kinh tế Vũng Áng. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 41,6%. - Tiếp tục nâng cấp và hình thành một số đô thị và đơn vị hành chính mới, ưu tiên thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, các thị trấn và khu đô thị ở Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ...

pdf14 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1127 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002128.pdf
Ebook liên quan