Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An

Tóm tắt Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An: ...ân hàng nước ngoài thường có uy tín, trình độ quản lý tốt, lại có lợi thế lớn về vốn và công nghệ, cách thức tiếp thị rất bài bản vì thế ngay khi xâm nhập thị trường Việt Nam họ có thể thu hút khách hàng. Với vai trò phục vụ đầu tư phát triển thì ngân hàng đầu tư và phát triển nói chung hay ch...a ngân hàng đã đang và tiếp tục nghiên cứu. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại ngân hàng Đầu tư & phát triển chi nhánh Nghệ An. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu...mại. Chương 2 của khoá luận là dựa vào những lý luận đưa ra ở chương 1 và sử dụng các số liệu thực tế thu thập được để đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng ĐT&PTNA thông qua các chỉ tiêu và các công cụ cạnh tranh. Qua đó để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng ĐT&PTNA. Chương 3...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02014.pdf
Ebook liên quan