Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng ad hoc đa chặng

Tóm tắt Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng ad hoc đa chặng: ...chấp ở cả tầng MAC và tầng liên kết. Thông thường, sẽ có sự đánh đổi giữa việc đảm bảo tính công bằng và hiệu suất thông lượng, luận văn này sẽ nghiên cứu một mô hình xuyên tầng nhằm đảm bảo tính công bằng trên mỗi luồng nhưng vẫn duy trì hiệu suất thông lượng tốt. 2 Cấu trúc của luận văn...icular Technology Conference, vol. 5, pp. 2936–2940, 2003. [6] O. Shagdar, K. Nakagawa, and B. Zhang, “Achieving Per-Flow Fairness in Wireless Ad Hoc Networks,” Elec. Comm. in Japan, Part 1, vol. 89, no. 8, pp. 37–49, 2006. [7] H. Izumikawa, K. Sugiyama, and S. Matsumoto, “Scheduling Algorithm...Experimental 3561, Internet Engineering Task Force, July 2003. [16] V. D. Park and M. S. Corson, “A Highly Adaptive Distributed Routing Algorithm for Mobile Wireless Networks,” in IEEE Conference on Computer Communications, INFOCOM’97, April 7-11, 1997, Kobe, Japan, vol. 3, pp. 1405–1413, IE...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000856.pdf
Ebook liên quan